Chào XuânLời bài hát: Chào Xuân - Tác giả: Nguyễn Chí Hiệp
xuôi ngược

Xuân chào đón lại tìm vui thú
Sớm nắng ngàn hoa thăm viếng người
Vầng trắng mây về đường nhẹ gió
Bóng xanh trời khuất ngõ đông người
Âm vang tiếng hát ai mừng chúc
Vọng khẽ đàn reo phím lả lơi
Gần lại bước cùng chung mộng ước
Xuân chào đón lại ý trao lời

Nguyễn Chí Hiệp
25.01.2019Bài Tương tự