Nắng Xuân SaigonLời bài hát: Nắng Xuân Saigon - Tác giả: Hoàng Minh Dan
Nắng Xuân Saigon
Hoàng Minh Dan
...Nắng Saigon dang ve... Sai gon dua chen mau sac hoa...dang ve khap noi
Nang xuan Oi! ben them saigon ruc ro anh xuan tuoi ...
Gio Xuan dang..Oi nhe nhang , Gio Xuan oi Nhe nhang ..
Thoi hon Xuan vao goc Pho xua ...Saigon hom nay dang chao don Xuan
Tieng Xuan ben them em dem
Xuan dang ve toi noi ...
Xuan saigon diu mat bau troi Xuan ..
Xuan saigon lan tan huong vi mua Xuan
Xuan saigon ruc ro mau sac hoa
Xuan Saigon lo tho hang quan la
Xuan goc pho Nguoi dan xen ...dong chen ..xa xa lang thang
Xuan Saigon diu mat ca bau troi Xuan ...
Xuan saigon oi nhe nhang thoi hon Xuan vao goc Pho
Xuan saigon ruc ro mau sac hoa ...
Saigon hom nay chao don Xuan
Xuan dang ve toi noi ...
Xuan saigon nghe tieng dong xen lan huong vi Mua Xuan
Nang Xuan tuoi hong Saigon lung linh mau sac
GIO xuan thoi nhe nhang ..thoi hon tho ..hon xuan vao goc pho xa ...Bài Tương tự