Ly Ruou Đầu XuânLời bài hát: Ly Ruou Đầu Xuân - Tác giả: Hoàng Minh Dan
Hoang Minh Dan
...Ly ruou dau xuan ..mung Xuan
Ta hay nang cao chen day ..mot nam moi tham tuoi
Ta luon noi nhung dieu hay ...
Roi ta hay chuc nhau ..mot nam moi day sac mau..that tham tuoi ....mot nam tuoi tham day sac mau
Ly ruou nam nay ...
Roi ta hay Chuc nhau ...Xin chuc cho moi nguoi ...
Xin Chuc cho moi nguoi ..Loc phuc an vui Tinh duyen day tran va hanh phuc day voi
Xin chuc cho moi Nguoi ..Mung xuan moi ta chuc mot nam an vui ...ca nam tham tuoi ...
Mung Nam moi ..xuan moi ta don mung cho cuoc doi
mung xuan moi ta chuc mung xuan tham tuoi
Ta xin chuc cho moi ..muon nguoi mot nam moi an vui ..ca nam an vui ....
Mung Xuan moi ta chuc mot nam an vui ...
Mung Xuan moi ...
Ta xin Chuc cho muon nha ...ca nam tham tuoi
Ta xin chuc cho muon nguoi mot nam moi binh yen ...
Ta xin chuc cho muon nha mot nam moi an khang va binh yen...Bài Tương tự