Sám Hối 3Lời bài hát: Sám Hối 3 - Tác giả: Tiến Lộc & Quang Uy
Nơi vực sâu một người tội lỗi vươn tới
Ngọn nguồn ánh sáng yêu thương hòa chan hòa
Nguyện xin Chúa thứ tha cho
Trên đỉnh cao, một người đạo đức quay xuống
Tự hào với những công lao ngày qua ngày
Vượt bao cám dỗ cheo leo

Mặt trời vẫn sáng soi cho hai thân phận
Dù là phía cuối nơi sâu vực sâu
Mặt trời vẫn sáng soi cho hai tâm hồn
Dù nơi chót vót cao xanh
Thái dương tình rất bao dung từ vô tận đến


Con nhận ra, khi con tự thấy con sống
Thật là rất tốt không chê vào đâu được
Thì con đã quá kiêu căng
Con quay xuống những người tội lỗi sa ngã
Nặng lòng xét đoán chi ly về bao điều
Lại thêm ánh mắt khinh chê

Nào ngờ chính lúc con đang quy lưng lại
Để mà cúi xuống nơi sâu vực sâu
Lại là chính lúc con đang quay lưng lại
Mặt trời Chúa sáng soi cho
Chính gương mặt tối tăm đi còn đâu rạng rỡ

….

Con xin hối hận xin được Chúa thứ tha
Con xin ước nguyện luôn nhỏ bé khiêm hạBài Tương tự