Hát To Hát NhỏLời bài hát: Hát To Hát Nhỏ - Tác giả: Lê Quốc Thắng
Ta hát to hát nhỏ nhỏ nhỏ
Rồi mình ngồi kể chuyện cho nhau nghe
Ta vui ca hát hát cho vui đời ta
Ta vui ca hát hát cho vui đời ta.

Ta hát to hát nhỏ nhỏ nhỏ
Rồi mình ngồi kể chuyện cho nhau nghe
Ta vui ca hát hát cho vui đời ta
Ta vui ca hát hát cho vui đời ta.Bài Tương tự